Optigrid

Aanpak en realisatie

Op basis van de unieke OptiGrid-methodiek en de krachtige ArcGISplanningstool levert de 4IS adviseur in samenwerking met de lokale verantwoordelijken een roll-out-plan voor de laadinfrastructuur voor de stad. Planning kan volgens meerdere scenario's en verwerkt het lokaal mobiliteits- en parkeerbeleid in de prognose.


Optimalisatie van locatie in functie van afstanden en financiële constraints is standaard in het aanbod voorzien.

Dank zij de krachtige ArcGIS OptiGRID software kunnen we doorlooptijden voor de OptiGRID project garanderen.


De 4IS adviseurs zijn vertrouwd met mobiliteitsvraagstukken en hebben een visionaire blik op duurzame oplossingen.


Met OptiGRID beschikt de lokale beleidsverantwoordelijke over een rationeel onderbouwd plan voor introductie van elektrische mobiliteit in de stedelijke omgeving.

nl fr eng